Bytový a kancelársky nábytok, kožené a látkové sedacie súpravy.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Spracovanie osobných údajov
 Naša spoločnosť spracováva osobné údaje klientov v prvom rade za účelom splnenia objednávky, prípadne za účelom zjednodušenia reklamačného plnenia. Nespracovávame žiadne osobné údaje, ktoré by spadali do kategórie citlivých údajov. Údaje sa spravúvavajú z právenho titulu plnenia zmluvy.

V prípade, že si u Nás vyvoríte účet máte právo na:
  • Výmaz osobných údajov. (Môžete to vykonať sami po prihlásení prostredníctvom stránky vo vašom profile tlačidom "vymazať profil", alebo nás o to môžte požiadať mailom.) Samozréjme toto právo sa netýka zničenia daňových dokladov ako napríklad faktúr, ktoré máme povinnosť archívovať ako účtovné doklady na dobu 10 rokov.
  • Úpravu dat. Tieto údaje si môžte taktiež zmeniť po prihlásení vo Vašom profile alebo nás o to prostrednictvom mailu požiadať.
Prihlásenie
http://www.officepro.cz/sk/partner/rimex/navrhar-kancelarii